Bolesti

Često se postavlja pitanje što zapravo mi veterinari smatramo hitnoćama. Hitnoćama smatramo stanja kod kojih ukoliko se odmah ne poduzmu određene mjere liječenja ili zahvati, mogu ugroziti život ili donijeti do trajnih posljedica po organizam ili pojedine organe. Veterinarske hitnoće vrlo različito interpretiraju vlasnici kućnih ljubimaca u odnosu na veterinare. U našem gradu nemamo veterinarsku ambulantu koja bi bila otvorena 24 sata na dan. Zbog toga, svaka ambulanta ima telefonsko dežurstvo. Broj na koji se može dobiti dežurnog veterinara obično je snimljen na telefonskoj sekretarici koja će vam se javiti u neradno vrijeme ambulanti. Poruka na sekretarici uglavnom je snimljena u smislu da je veterinar dežuran na tom i tom telefonskom broju te da ga zovete jedino ako se radi o hitnoći. 

Nerijetko se dešava da nas tako uspaničeni vlasnici zovu zbog slučajeva ili oboljenja koja uopće nisu hitna u 2 ili 3 sata u noći. Jasno je da se vlasniku psa svaki simptom koji se pojavi na njihovom ljubimcu čini vrlo ozbiljan pa će prije svega potražiti telefonski savjet. Veterinar će često moći telefonski ocijeniti da li neko stanje hitno hitno ili nije te da li je potrebna njegova intervencija. Isto tako u većini takvih slučajeva pomoći će i vlasniku i kućnom ljubimcu savjetom. Vlasnici najčešće nisu u stanju objektivno ocijeniti koliko je neko stanje ozbiljno ili nije. Tako jedno ili dva povraćanja, nekoliko proljeva ne spadaju u takve hitnoće koje ne bi mogle čekati do jutra. Vrlo su česti noćni pozivi u kojima se vlasnici žale da se njihov ljubimac trese, što ne spada u tako ozbiljna stanja zbog kojih treba noću angažirati veterinara.

Navesti ću ovdje neka stanja koja spadaju u prave hitnoće dakle one zbog kojih je neophodna veterinarska pomoć. No, htjela bih naglasiti da vlasnici kao prvo moraju imati povjerenja u svog veterinara te se pouzdati u njegovu procjenu preko telefona. Veterinar će vam sugerirati da pogledate psu boju sluznica, pitati će vas da li vaš ljubimac jede i slično te će na temelju vašeg opisa ocijeniti da li je intervencija potrebna. U tzv. prave hitnoće spadaju saobraćajne nesreće, padovi sa visine, teže povrede koje nastanu u tuči pasa te neka hitna stanja koja se manifestiraju neprestanim proljevom ili povraćanjem (životinja povraća svakih nekoliko minuta te tu prijeti opasnost od dehidracije), te teški okoti. U većini situacija prepustite veterinaru da on ocijeni da li je potrebno dolaziti. Ukoliko nakon udarca ili tuče vaša životinja šepa, ali jede i pije jasno je da može čekati do jutra.

Imajte na umu da nijedan veterinar u noćnoj smjeni nema cijelu ekipu na okupu te da preferiramo preglede po danu zato da bi bili kvalitetnije obavljeni. U radno vrijeme, prisutna je cijela ekipa veterinara i pomoćnog osoblja te su pristupačne sve potrebne pretrage.

Nerijetko se dešava da primamo telefonske pozive vikendom, a radi se o ljubimcu koji je bolestan već tjedan dana. U takvim slučajevima radi se o nemaru vlasnika, jer životinju treba odvesti na pregled onda kada primijetite prve simptome.

 

 Tamara Ferari-Miškulin dr.vet.med.