Bolesti

Veliki broj kuja prije ili kasnije pokaže znakove tzv. "lažne trudnoće". Simptomi se javljaju 4-9 tjedana nakon prethodnog tjeranja. Vlasnici primijete da njihova kuja, za koju su sigurni da nije zaparena, pokazuje neke znakove trudnoće - razvijaju se mliječne žlijezde, ponekad su pune mlijeka, kuja traži adekvatan ležaj, namješta se i vrti kao da će zaista šteniti. Uglavnom nemaju apetita ali obilno piju, nisu raspoložene za šetnju ili izlazak iz stana, uopće se posebno ponašaju nad ležajem odnosno teritorijem koji su odabrale za svoje "mlade".

Kod divljih pasa u prirodi, zaparene su obično samo dominantne kuje, ali njihove štence doje i druge kuje iz čopora. Iz toga proizlazi da je sasvim normalna pojava da kuje imaju mlijeko iako nema ni parenja ni gravidnosti. No promjene u ponašanju u tom periodu zabrinjavaju vlasnike, iako nedostatak apetita u ovim situacijama nikada neće dovesti do gubljenja na tjelesnoj težini.

Neke kuje postanu agresivne u odnosu na ljude jer osjećaju da oni ugrožavaju njihovo imaginarno leglo. U takvim slučajevima odlučimo se na terapiranje tog stanja. Kod blažih oblika apliciramo sredstva za smirenje i lijekove koji će izazvati obilnije mokrenje te kujici uskratimo vodu i hranu 24 sata kako bi reducirali produkciji mlijeka. Ukoliko ne tretiramo, takvo stanje može potrajati od 10 do 14 dana i zatim će se riješiti samo. Drugi oblik terapije je terapija hormonima. Ukoliko se vlasnici kuje odluče na sterilizaciju, zahvat se smije izvršiti tek 6 tjedana nakon završetka lažne trudnoće, jer u protivnom, bez obzira na izvršeni operativni zahvat, može doći do ponovnog javljanja iste. Lažna trudnoća najčešće se javlja odmah nakon prvog tjeranja, dakle kod sasvim mladih kuja. Neke idu tako daleko da sakupljaju razne predmete po stanu i čuvaju ih kao vlastite mlade pa čak imaju trbušne kontrakcije vrlo slične pravim trudovima. Jedna od mogućih komplikacija ovog inače bezazlenog stanja jest upala mliječne žlijezde. Mlijeko koje zaostaje u mliječnoj žlijezdi odličan je medij za razvoj bakterija. Ukoliko dođe do infekcije mliječne žlijezde, žlijezda postaje tvrda, otečena, crvena i topla. Upravo u takvim slučajevima vlasnici često učine grešku! U želji da pomognu svojem ljubimcu, pokušavaju ispumpati stvoreno mlijeko iz sisica, no takvo ispumpavanje samo stimulira dodatnu produkciju mlijeka. U takvim slučajevima, kujicu treba staviti na strogi post 24 sata, a ukoliko je bezvoljna, potištena i ima povišenu tjelesnu temperaturu, potrebna je intervencija veterinara.

 

Tamara Ferari-Miškulin dr.vet.med.