Bolesti

Ponovno se u tisku te općenito među ljubiteljima životinja raspravlja o mikrosporozi, kožnoj bolesti pasa, mačaka te ljudi, koju uzrokuju gljivice. No, na žalost, sudeći po pitanjima vlasnika kućnih ljubimaca, većina ljudi je vrlo slabo informirana o prirodi ovog oboljenja. Dakle, dermatofit koji najčešće napada pse je Microsporum. Zoofilni dermatrofir, znači onaj koji se prilagodio životu sa životinjama, u ovom slučaju na psima je M. canis. Antropofilni dermatofit, M. audouini, prilagođen je životu na ljudima i ne ugrožava kućne ljubimce.

Najveći problem javlja se kod infekcija pasa sa gljivicom M. canis jer ona uzrokuje infekciju i kod ljudi iako je u principu prilagođena životinjama. Oboljenja uzrokovana ovim gljivicama češća su u klimatski toplijim i vlažnijim područjima, tako da njihovo javljanje možemo smatrati sezonskim, iako su u gradskim sredinama te u klimi, kao što je naša, prisutne kroz cijelu godinu u približno jednakom intenzitetu.

Kada je životinja (ili čovjek) ispostavljena dermatofitu, do infekcije može i ne mora doći. Mlade životinje (kao i djeca) osjetljivije su na infekciju od odraslih. Pokušana je imunizacija životinja (cijepljenje) raznim dermatofitima, no nikada nije ostvarena trajna imunost na reinfekciju istim organizmom.

U razvoju infekcije važnu ulogu igraju lokalni faktori kao što su oštećenje kože, obim produkcije loja i znoja. Ukoliko gljivica probije ovu barijeru susreće se sa tzv. celularnom obranom organizma koju nose linfociti, pa svaka promjena koja utječe na smanjenje broja limfocita znatno pogoduje širenje infekcije. Dakle, individualna obrambena moć organizma, odnosno njegov imunitet igra važnu ulogu u suzbijanju infekcije dermatofitima. Taj podatak je vrlo bitan uzme li se u obzir mogućnost pogrešne dijagnoze. Tako se u praksi nerijetko srećemo s gljivičnim oboljenjima kože koja su tretirana kao alergije, što je jasno, uzrokovalo širenje gljivične infekcije. Situacije kao što su neuhranjenost, glistavost, loši higijenski uvjeti i slično otvoriti će vrata ovoj bolesti pa je važno znati da se prevencija temelji na tome da je životinja uredna, zdrava te redovito cijepljena.

 

Tamara Ferari-Miškulin dr.vet.med.