Mikrosporiaza se širi kontaktno, te preko češljeva, četki ili škara za šišanje, pa se pribor u salonima za uređivanje kućnih ljubimaca, kao i u veterinarskim ambulantama obavezno sterilizira. Na izgled zdravi psi mogu biti nosioci dermatofita te mogu širiti infekciju, ali samo kratak vremenski period od nekoliko dana.

Lezije koje se u slučaju infekcije javljaju na koži izgledaju kao okrugli, crveni ili sivi pečati bez dlake, a javljaju se obično na glavi ili nogama. To je klasična lezija mikrospore koju nije teško prepoznati, a u dijametru obično ima 1 do 4 cm. Pregledom Woodovom lampom ne možemo niti potvrditi niti isključiti infekciju mikrosporom, njome možemo samo produbiti prisutnu sumnju, a jedino pouzdano dijagnostičko sredstvo jest uzimanje uzorka iz lezije koji se šalje u laboratorij gdje se kultivira uzročnik. Proces kultiviranja traje od 2 do 12 dana, pa ako postoji sumnja obično odmah započinjemo se terapijom. Terapija se može započeti s liječenjem. Mikrospora je zapravo bolest koja će, ukoliko se ne liječi nestati u roku 1 do 3 mjeseca, no upravo zbog sprečavanja širenja zaraze sa liječenjem treba započeti što prije. Ukoliko su lezije minimalne odlučimo se na lokalno tretiranje tinkturom, a kod jače infekcije liječimo sistemskim lijekovima koje vlasnik daje životinji u obliku tableta.

Liječenje traje 2 do 8 tjedana, a sa njime nastavljamo još 15 dana nakon što nestanu svi simptomi. Moguća je preventiva ispostavljenih životinja, no ti lijekovi imaju neke nuspojave, pa to preporučimo samo na inzistiranje vlasnika.

U svakom slučaju mikrospora je bolest koja je na našem području prisutna stalno, i ne prijeti od nje ništa veća opasnost nego prije dvije ili pet godina. Prije uzimanja kućnog ljubimca, svakako ga odvedite na pregled te izbjegavajte kontakt s napuštenim životinjama. Bolest se liječi sa stopostotnim uspjehom i kod životinja i kod ljudi. Reagirajte na kožne promijene odmah, liječenje je onda jednostavnije, mogućnost zaraze je manja.

 

 Tamara Ferari-Miškulin dr.vet.med.