Odgoj pasa

Psa   morate   naučiti   da   svaku stvar koju drži u gubici ispusti u trenutku kada mu to kažete. Ne­kim psima to može biti od životnog značenja, posebno onima koji imaju jače razvijen nagon hvatanja plijena. Uhvatiti "plijen", i držati ga u gubici pa ga potom nekome prepustiti, ponašanje je koje je potpuno u suprotnosti sa psećom prirodom.

Prilikom učenja upotrijebit ćete naredbu "pus­ti". Morate započeti što ranije, jer će odrasli pas, naviknut da pro­guta sve što nađe, teže naučiti da vam ustupi svoj plijen. Kada pas rezanjem brani plijen, morate mu predmet koji drži oduzeti silom. Desnom rukom primite snažno psa za gubicu, a gornju usnu pritisnite na gornje zube. Od tog zahvata mora vaš tvrdoglavi prijatelj otvoriti gubicu. Za vrijeme pritiska naredite "pus­ti", a slobodnom rukom mu oduzmite plijen. Pohvalite ga, ako se previše ne opire. Postupak po­navljajte toliko dugo dok na vašu naredbu sam ne otvori gubicu i pusti plijen. Pazite da vam se pas sa svojim plijenom ne sakrije ili pobjegne. Kako biste to spriječili, neka za vrijeme učenja bude vezan uzicom koja leži na podu i na kojoj stojite. Tako će pobjeda sigurno biti vaša (što je vrlo bitno). Kod osjetljivijih pasa moramo biti nježniji. Kada pas shvati što tražite, nemojte zabo­raviti na pohvalu. Provodeći ovu vježbu, gospodar treba biti vrlo odlučan.

Kada psa privlači nečistoća i ot­paci hrane na podu, morate ga udaljiti uz naredbu "fuj", koju možete "pojačati" udarcem noge po podu i laganim zatezanjem uzice. Ukoliko otpatke već drži u ustima morate brzo reagirati na­redbom "pusti". Pokuša li ponoviti svoj nestašluk treba reagirati još od­lučnije. Na kraju više puta poka­žite na zabranjen predmet i po­novite naredbu "fuj,fuj,fuj". Nije loše da pri tome psa potresete za vrat. Vaša će poduka biti uspješna sa­mo onda ako pas nikad više ne bude skupljao i sa poda jeo ne­čistoću i ostake  hrane.

Možete mu dozvoliti samo sakupljanje grančica u šumi. Kada naučite psa da ne skuplja otpatke po podu mirnije ćete otići sa njime u šetnju. Nažalost, sve je više ljudi koji postavljaju otrove za pse. Taj otrov može biti namijenjen šte­točinama, ali i vašem psu. U posljednjoj fazi sa znancem dogovorite da na vašem uobiča­jenom putu šetnje baci nešto hra­ne. Psa imajte vezanog uzicom, krenite istim putom i pozorno gledajte što radi. Ukoliko bude pokušao nešto uzeti s poda zna­te kako treba postupiti. Ako bi htio postavljenu hranu pojesti - odmah zategnite uzicu i oštro recite "fuj". Bude li brži od vas i uspije zgrabiti mamac postupite kako je opisano prilikom uzi­manja zabranjenih stvari iz gu­bice.

Vježbom morate postići da se pas na tu hranu s poda ni ne obazire. Pokus kasnije ponovite na različitim mjestima, a potom i sa slobodnim psom. Bude li potrebno, potezanje uzicom za­mijenite bacanjem metalne ogrli­ce. Pojede li pas ipak kakav ko­madić hrane, privežite ga i dvije minute vježbajte već poznate vježbe. Ne smijete biti naprašiti i prepustiti se ljutnji jer to psu uvijek šteti.

Psa počnite odvika­vati od sakupljanja hrane već u dobi od pet mjeseci.

Prosjačenje kod stola vrlo je lako izbjeći ako smo dosljedni pa mu u međuvremenu dok mi jedemo ništa ne dajemo. Ponekad je to jako naporno, jer je prirodno da pas s užitkom njuška prijatne mi­rise s tanjura. Tada ga treba ig­norirati i izbjegavati vizualni kon­takt s njim. Ako je previše nasi­lan, oštrim "fuj" pošaljite ga na njegovo mjesto. Strogost i do­sljednost u početku, učinit će vaš život sa psom ljepšim i smi­renijim. Pokušajte si pomoći tako da psa nahranite prije vašeg obroka. Kada bude sit uistinu ne­će imati nikakvo pravo prosjačiti i cijediti sline za vašim stolom. Za vrijeme posjete najbolje je da psa u vrijeme obroka udaljite, jer će gosti unatoč vašim molbama skrivečki hraniti psa. Znači dosljednost i samo dosljednost. Kada pas odraste, stol će mu do­ći "bliže" pa će sigurno pokušati uzeti nekakvu hranu, možda meso, komadić maslaca ili nešto slično. Odmah čim položi gubicu ili čak glavu na stol, strogo mu to zabranite odlučnim "fuj". Psa kaznite samo ako ste ga uhvatili za vrijeme krađe. To se obično vrlo rijetko događa, jer su psi (ako žele) pametne životinje. Da biste ga odučili od krađe, po­trebno je izrežirati događaj u ko­jem ćete psa uspjeti iznenaditi i tada primjereno kazniti. Dobra metoda je također da komadić mesa stavite u limenku na rubu stola. Kada bude zgrabio meso, limenka će pasti i neprijatna buka postići će učinak. Osim toga pojavit ćete se i vi, strest ćete ga za vrat i reći glasno "fuj". Nakon nekoliko dana kazališni komad ponovite. Treba li sve ponoviti i treći put vaša reakcija mora biti oštrija - osim čvršćeg stresanja dodajte još i zaušnicu.