Na leglo vrebaju razne opasnosti koje mogu imati kobni završetak. Općenito se drži da leglo prolazi kroz 3 kritična razdoblja.

Prvo kritično razdoblje
 
Prvo doba nastupa odmah po rođenju i završava petog ili šestog dana života.
Već u samom trenutku poroda, za vrijeme prolaska kroz majčinu rodnicu, štene se može zaraziti nekim mikroorganizmima, ako je rodnica zagađena. Već dva dana nakon poroda u mladom se organizmu taj uzročnik toliko namnoži, da se počinju javljati prvi znaci bolesti. Štene skiči, cvili, primjetljivo zaostaje u razvoju kao da gladuje, kao da nije u stanju uzimati hranu. I zaista, možemo vidjeti kako traži sisu, ali je ne može naći. Ako ga stavimo na sisu, štene ne zna piti, ili i dalje puže po majci i plačući traži hranu jer ne prepoznaje ponuđenu sisu. Uskoro će vidljivo smršaviti i osušiti se, te ubrzo uginuti. Bolest se zove septikemijom mladunčadi. Ako se pojavi u leglu pomor je velik, no obično ipak po jedno do dva šteneta ostaju. To su redovito u porodu posljednja štenad koja su prošla kroz već očišćenu rodnicu majke. To je i razlog, što prvorodenče boluje prvo i u najtežem obliku bolesti. Liječenje je moguće ako se pravodobno započne, no veoma je teško i opsežno. Liječiti se mora i majku, iako za nju nema opasnosti, ukoliko želimo izbjeći katastrofu u budućem novom leglu.

kriticna-doba-legla.jpg

Drugo kritično razdoblje

Drugo doba velikih gubitaka u leglu započinje oko četrnaestog dana života i traje do navršena tri tjedna, a nastupa zbog jakog napada glista. Štenad dobije gliste još kad su u majci, četiri dana prije poroda; tada se gliste koje su učahurene u majčinom mišićju djelovanjem hormona iz te dobi gravidnosti probude i majčinom krvlju krenu kroz posteljicu u tkiva štenaca. Na putovanju kroz tkivo šteneta, nakon dvadesetak dana gliste će doći u njegova pluća, kad će se očitovati klinička slika bolesti. To je, dakle, doba kad štene navršava dva tjedna života. Najjači napad glista, a posljedično i najveća smrtnost štenadi opaža se u prvim kujinim leglima. U budućim leglima već će biti istrošena zaliha glista u majčinom mišićju, pa ako kuja poslije opet ne dobije gliste, u toj dobi neće više dolaziti do bolovanja i ugibanja. Bolesna štenad ponaša se na sličan način kao i pri septikemiji mladunčadi, samo što, na žalost, nema pravog lijeka. Nema, na žalost, još niti prave zaštite. Jedino nam preostaje da novorođenu štenad pravilno i redovito čistimo od glista, kako bi se smanjila mogućnost da se veći broj glistinih larvi
začahuri u mišićju. Isto je tako potrebno paziti na majku koja, inače, jede izmetine svoje mladunčadi za vrijeme dok su na sisi, da od četrnaestog dana života štenadi to više ne čini.

Treće kritično razdoblje

Treće kritično doba velikih gubitaka u leglu nastupa obično nakon sedmog tjedna života kada se pojavljuju razne virusne zarazne bolesti, kao što su štenećak, parvovirusna upala želuca i crijeva, zarazna upala jetre, infekcija herpes - virusom i druge. Sišući majku, štene je s mlijekom već prvoga dana života dobilo i zaštitna tijela protiv svih bolesti na koje je majka otporna. Ona je otporna stoga što ih je preboljela ili što je protiv njih cijepljena. No ako ih nije preboljela, ili je od cijepljenja do poroda prošlo više od pola godine, onda u majčinom mlijeku neće biti dovoljno tih zaštitnih tijela i štenad će biti nezaštićena. U tim se slučajevima štenad može zaraziti zaraznim bolestima mnogo prije sedmog tjedna života. No, unatoč dovoljnoj količini tih protutijela ili zaštitnih tijela što ih štene dobiva majčinim mlijekom prvog dana života, do dobi do 7 tjedana u tijelu mladog psića ta će protutijela nestati, a zaraznim bolestima će se otvoriti vrata za ulazak i razvoj bolesti. Stoga se štenad u to doba mora cijepiti zaštitnim cjepivima. Ta će cjepiva u mladom organizmu potaknuti stvaranje vlastitih protutijela i štititi organizam. No, štene je u toj dobi još premlado da stvori solidnu zaštitu, pa ga nakon 3 tjedna treba nadocijepiti. No niti to nije dostatno: potrebno je strogo se pridržavati upute proizvođača cjepiva i u redovitim vremenskim razmacima ponavljati cijepljenje.
Napominjemo da štene može primiti majčina protutijela u mlijeku samo prvog dana života. Stoga je neobično važno da štene prvog dana obilno siše majku.
Pretpostavljamo li da u majčinom mlijeku nema protutijela, jer je prošlo više od pola godine od posljednjeg cijepljenja, štenad možemo zaštititi primjenom tvornički pripremljenog zaštitnog seruma. No, to valja činiti uvijek u dogovoru s veterinarom.