Rad sa psima
Pored lovačkih pasa, kojima je to urođena osobina (ptičari, goniči, šunjkavci, krvosljednici itd.) mnoge pasmine iz grupe službenih pasa pokazuju velik interes i odlične rezultate u radu na tzv. hladnom tragu. Često i nedostatan uspjeh u vježbama poslušnosti ili još češće u vježbama obrane i napada određuje da se psi s posebnom sklonošću specijaliziraju za rad na tragu.

U radu službenih pasa traganje za izgubljenim ili "izgubljenim" osobama vrlo je zahtjevna zadaća, koja od psa i vodiča zahtijeva visoko povjerenje, dobro razumijevanje i odličnu fizičku pripremljenost.
 

rad na tragu

U sportskom tragačkom radu ne radi se o ljudskim životima, već o pronalaženju sedam predmeta od različitog materijala (drvo, koža, plastika, metal itd.) koje je postavio tragopolagač na tragu duljine oko 2000 m na tlu različite kvalitete s niz prirodnih prepreka. Rad psa dodatno otežava to da je trag star najmanje 180 minuta i ima najmanje 5 zavoja, od kojih su tri pod oštrim kutom i jedna kružnog oblika.

Pravila propisuju da pas trag mora pratiti s niskim nosom, treba pronaći i na odgovarajući način označiti položene predmete (sjesti ili leći pored njih) ili ih donijeti vodiču.

Iako za gledatelje rad na tragu nije atraktivna disciplina sporta s psima, ova disciplina ima mnogo zaljubljenika koji tvrde da je pouzdan rad na tragu ravan doktoratu sa psom.

U radu na tragu organiziraju se nacionalna i svjetska prvenstva.

Interesantno je napomenuti da je 1995. godine na Svjetskom prvenstvu u Ljubljani boje Hrvatske branio, prvi put u povijesti natjecanja u radu na tragu, jedan dalmatinski pas - Alvin s vodičem Dubravkom Prekrat.