Ovčarske pasmine pasa srednje veličine (njemački ovčar, belgijski ovčar, brijar itd.) u službenom su radu našli zamjenu za tjeranje i čuvanje stada. U mnogim disciplinama su čak i uspješniji od predstavnika za to posebno uzgojenih pasmina: dobermana, velikog gubičara, rottweilera, boxera, airdale terijera itd... Službeni rad pasa u organima vlasti, kao što su policija i vojska, predstavlja bit svakidašnjeg rada i osnovu njihovog angažmana. U amaterskim rukama službeni rad sa psima predstavlja atraktivnu sportsku disciplinu koja je vrlo popularna širom svijeta. U službenom radu organiziraju se nacionalna prvenstva, kontinentalna prvenstva (europsko npr.) i svjetsko prvenstvo. 

Na natjecanju u službenom radu psi se natječu u svojevrsnom triatlonu, koji se sastoji od vježbi poslušnosti, vježbi obrane i napada, te rada na tragu. Pas u sve tri discipline mora osvojiti minimalni broj bodova da bi postigao plasman.

 

službeni rad

Vježbe poslušnosti sastoje se od slijedećih vježbi:
- hodanje uz nogu (s povodnikom i bez povodnika) s okretima nalijevo, nadesno i nalijevo krug
- sjedenje u hodu s opozivom
- lijeganje u trku s opozivom
- stoj u hodu
- stoj u trku
- donošenje vodičeva predmeta - aportiranje
- skok preko prepreke
- donošenje predmeta preko prepreke
- kretanje ispred vodiča - slanje naprijed
- odležavanje s ometanjem

Vježbe obrane i napada sastoje se od sljedećih vježbi:
- pretraživanje skrivališta
- zaustavljanje i oblajavanje
- bijeg i obrana
- sprovođenje (leđno i bočno)
- sprječavanje napada na vodiča
- provjera hrabrosti


Rad na tragu sastoji se od pronalaženja od 1 do 3 predmeta od različitog materijala koje je na tragu dugačkom 200 do 800 koraka položila (ne)poznata osoba.
Trag se postavlja tako da ima od jednog do četri pravokutna skretanja. Od završetka postavljanja traga do početka rada psa mora proći od 20 minuta do 1 sata.

Prema stupnju težine vježbe koje pas treba svladati postoje 3 težinska razreda - ispita, tzv: IPO 1, IPO 2 i najteži IPO 3 - program po kojem se organizira i natjecanje na Svjetskom prvenstvu.