Brojna takmičenja odnose se na osobenosti lovačkih pasa i sastoje se od ispita namjenjenih nagrađivanju njihovih najboljih sposobnosti.  Tokom terenskih proba za ptičare, gdje se dodjeljuju titule nacionalnih i internacionalnih šampiona, najbolji predstavnici svake rase takmiče se u etapama od po 15 minuta i postaju "tragači". Šest disciplina su: veliko traganje za ptičare engleskih rasa, francusko traganje ili proljetni field-trial-u pam ili solo, praktični lov ili jesenski field-trial na divljač u paru ili solo, i amateri.

trazenje-i-lov.jpg

Psi se klasificiraju prema izgledu, strasti za lovom, njuhu i kvaliteti dresure. Field-trials za španijele namijenjeni su evidentiranju elitnih rasplodnih grla, koja se izdvajaju svojom inteligencijom, njuhom, stilom, izdržljivošću itd. Ispiti lova za trkače pse omogućavaju izdavanje diploma za lov i označavaju rasplodna grla po kategorijama. Oni obuhvaćaju hajku na srndaća i zeca, lov s pucanjem na zeca, kunića i srndaća, lov na lisicu. Takmičenja u traganju za krupnom divljači usmjerena su na otkrivanje pasa koji su najsposobniji za traganje za ranjenom krupnom divljači. Ona se odvijaju na prirodnim ili umjetnim stazama i vode do četiri odrednice: crveni pas, crveni pas tjerač, crveni pas koji zavija pri smrti, crveni pas koji ukazuje na smrt. Ispiti lova na i pod zemljom za jazavčare sankcioniraju prirodna svojstva rase putem vježbi lova na lisicu s umjetnom jazbinom (koja grize, ustrajnost), traganja za zecom, za glasom (jazavčar se mora oglasiti na blagi glas), šumskog traganja i dresure (sistematsko pretraživanje šuma) i traganja za krvlju ranjene krupne divljači. Ispiti lova pod zemljom za foksterijere i druge terijere su u broju od tri; oni se odvijaju u umjetnoj jazbini dužine 15 metara , na prirodnom terenu ili bez kontakta. U svim slučajevima, foksterijer mora pronaći lisicu, signalizirati njeno prisustvo lajanjem, a ponekad i istjerati životinju.