Najveći problem štenadi je kućna čistoća,  zato  treba  taj  problem uistinu ozbiljno shvatiti. Psa treba cijelo vrijeme pratiti jednim okom i pri prvom pokušaju vršenja nužde odmah iznijeti van. Tako ćete postupiti i poslije svakog obroka te ćete sačekati da na­pravi veliku nuždu i da više puta mokri. Kao što smo već pisali, pas ima svoja stalna mjesta za vršenje nužde. Koristit ćete ih on­da kada pas odraste i kada pože­lite da se brzo očisti.

U stanu također treba psa pratiti. Dosljedno morate zapažati zna­kove (trčanje amo-tamo, inten­zivnije njuškanje, a kasnije trča­nje prema vratima) koji pokazuju da psu nešto smeta. Nosite li ga redovito van, u tri tjedna pas će postati čist. To znači, da u stanu više neće obavljati fiziološke po­trebe.

kucna-cistoca.jpg

Van ga treba nositi na rukama pogotovo ukoliko morate proći kroz puno vrata ili preko puno stepenica. Kasnije će se pas na­učiti pretrčati taj put, a za to ga morate motivirati i pohvaliti. U početku štene ne može cijelu noć ostati čisto. Stoga, iskoristite njegovu biološku osobinu, da ni­kada neće unerediti vlastiti ležaj (to je skoro uvijek istina). Trebate mu spriječiti napuštanje postelje, a kod malog psa bit će vam do­voljna i kartonska kutija. Spava li štene pri vašoj postelji, osjetit će­te njegov nemir koji će vam "reći" da mu treba noćni izlazak. Tak­vih izlazaka bit će manje ukoliko ga budete pravilno hranili i brinuli se da večernja šetnja bude uistinu "izdašna". Budete li tako postupali dovoljno će biti da mu kažete "fuj", jer sigurno ne želite da vas pas pretvori u svog noć­nog čuvara.

Opazite li da pas već mokri pu­stite ga da "posao" obavi do kraja. Nije ga dobro prestrašiti za vrijeme te radnje koju ćete iona­ko morati prilagoditi svojim mje­rilima. Tek na kraju "naljutit" ćete se na njega ponavljajući više pu­ta "fuj" uz kratko i brzo stresanje za kožu vrata.

Nikada ne smijete:
-  psa  nosom gurnuti u urin  ili izmet
-   kazniti ga udarcima
-  odvesti ga do njegovog mjesta za obavljanje nužde i tamo na njega vikati.

Pazite na slijedeće: psa na tom mjes­tu uvijek samo hvalimo.

Mjesta koja je pas u stanu unere­dio morate neutralizirati od miri­sa. Za to možete koristiti vodom razrijeđen ocat (1:4) ili različite osvježivače. Ne savjetujemo uče­nje psa da mokri na novinski pa­pir ili kartonsku kutiju napunjenu pijeskom (kao kod mačaka). To možete učiniti samo u slučaju ka­da vam se stan nalazi na šestom katu u zgradi bez lifta. U suprot­nom će pas u stanu imati mjesto za obavljanje potrebe, a ulice i travnjaci bit će čisti.