Štene

U trgovinama za pse, u katalo­zima ili u neikim većim robnim ku­ćama nudi se bogata oprema za pse. Izrada takve opreme je či­tava industrija od koje živi mnogo ljudi te su se oni svesrdno po­trudili ponuditi vam: različite raspršivače za sjajniju dlaku, hlače za ženke koje se tjeraju, gumene igračke koje cvile, postelje za pse, gumene čizmice, umjetne kosti za žvakanje i još čitav niz drugih stvari. Premda vam se možda čini da ne biste kupili ne­ke od ovih proizvoda, za sve se to uvijek nađu kupci. Kupujući opremu i različita pomagala budi­te razboriti i ne pretjerujte, jer će vaš ljubimac i bez mnogih opisa­nih stvarčica lijepo živjeti. Moglo bi se dogoditi da za dodatne pre­dmete platite više nego što ste platili za psa.

Psu je potreban ležaj, a najbolje će biti ako bude imao dva, jedan za dan, a drugi za noć. U tu svr­hu možete upotrijebiti debelu staru deku, koja vam više nije potre­bna. Ležaj mora biti na mjestu gdje nema propuha, možete kori­stiti i košaru s mekanim uloškom. Manjim psima možete kupiti za­tvorenu košaru s manjim ulazom koja je predviđena za mačke. Psi vole imati krov nad glavom te i sami možete napraviti nekakvu kućicu od onoga što imate na raspolaganju. Mali psi vole ležati podignuto od tla, i ukoliko budu imali svoj "balkon" neće ležati po vašim kaučima i naslonjačima.

Imate li psa u košari koja je smje­štena u vašoj spavaonici, morate računati na škripanje. Stoga psu treba prirediti takav ležaj koji vas neće buditi. Neke košarice, izra­đene posebno za pse, ne škripe, a i pogodne su za putovanja. Pas u stanu često izabere postolje koje onda uvijek koristi. Taj malo podignuti prostor sprečava psa da zalegne bilo gdje. Njemu je prije svega važno da se na takvom mjestu lako može saviti u klupko i zadovoljno drijemati. Na takvo postolje postavit ćemo podlogu koju možemo lako čistiti npr. kožu ili prevlaku od tkanine koja se može lako oprati, lako pas leži u košari savijen u klupko često se proteže te stoga ne smijete kupiti premalu košaru. U trgovinama se nude košare koje imaju promjer i do jednog metra. Napravite li sami ležaj za spava­nje veličine 115x120 cm u njemu će biti dovoljno prostora čak i za njemačku dogu.

oprema-za-pse.jpg

Osnovnu opre­mu za psa sačinjavaju: posude za hranu i vodu koje bi trebale biti nešto podignute od tla na posebnom stalku. Takav stalak moguće je podizati do 60 cm pa tako posuda raste koliko i pas. Podignuta posuda posebno je potrebna velikom psu da se prilikom jela ne mora saginjati. Psi s dugim ušima trebali bi dobiti posudu sa suženim gornjim dije­lom, kako im se uši ne bi močile u hrani ili vodi. Ne budite štedljivi kad kupujete posudu za psa. Ona bi trebala biti iz boljeg mate­rijala, najbolje nerđajućeg lima. Važno je također da bude što teža, jer to sprečava njezino pre­vrtanje koje psi nenamjerno če­sto učine

Nužno vam je potrebna ogrlica i uzica. Prije nego pas konačno odraste morat ćete ogrlicu neko­liko puta mijenjati. Zato štenetu ne kupujte preskupe ogrlice. Ku­pite li preveliku, pas će se izvla­čiti vukući se unatrag, a kod još neodgojenog psa to je vrlo nepri­jatno i nesigurno. Premalena ogr­lica guši psa, što također nije dobro. Pojedini psi koji imaju veli­ke glave imat će manje problema ako im kupite širu ogrlicu. Bul terijerima, buldozima i mastifima kupuju se ogrlice sa zakovicama i drugim ukrasima. Dragocjene ogrlice koštaju i do 400 DEM.

Najbolje je kupiti ogrlicu na zate­zanje. One su najčešće kožne ili metalne. Uzicu prikačimo na je­dan od prstenova ogrlice. Ne sa­vjetujem takve ogrlice ukoliko ne­maju graničnik do kojega se mo­gu zategnuti. Dogodi se, naime, da pas ponekad snažno potegne, a to je za njega vrlo neprijatno i štetno. Ogrlice koje imaju grani­čnik mogu se zategnuti samo do određenog mjesta, a to je važno kasnije u doba školovanja psa. Pas je zategnut upravo toliko da mu glava ne može izaći iz ogrlice i da mu to ne izaziva nepotrebnu bol. Neke od prednosti takvog ti­pa ogrlice: najčešće visi nezategnuto na vratu, a po potrebi gospodar ili pas je lako zategnu, lagano je skidamo preko glave. Posebno je praktična metalna ogrlica koja, kad je skinemo, jed­nostavno može naći mjesto i u džepu hlača. Pravilno ime za ogr­licu s graničnikom je "ogrlica s ograničenim zatezanjem".

Neugodnog izgleda su tzv. bodlji­kave ogrlice s tupim bodljama ko­je se pri zatezanju "zarinu" u vrat. Moram vam reći da nisu tako grozne kako izgledaju, jer kod vrlo neodgojenih ili snažnih pasa jedno su vrijeme izuzetno potre­bne i nužne. Izbor ogrlice ovisi o pasmini, vašem ukusu i novcu kojeg ste spremni na to utrošiti.

U kući je pas bez ogrlice, jer ga za vrijeme spavanja ona smeta ili mu ostavlja trajne tragove na dlaci. Metalne ogrlice možda su psu prijatnije iako zbog prljanja nisu pogodne za pse svijetle dlake. Šire kožne ogrlice štite psa od mogućih napada i suparnikovih ugriza, a i djeluju otmjenije.

Slična pitanja postavljaju se i pri izboru uzice. Dobre su  kožne kojima sami lako odredimo dužinu. Prodaju se kao uzice za lovačke pse. U novije vrijeme u uporabi su uzice s posebnim me­hanizmom koje možemo produ­žiti do deset i više metara. One su korisne za šetnje u prirodi, ali ne i u gradu. Psu povećavaju mogućnost kretanja, jer dužinu određuje sam, a pritiskom na po­sebno dugme lako je prilagođava i vlasnik. Ukoliko vas ne opte­rećuje velika plastična naprava koju morate držati u ruci ta je uzica skoro idealna. Nesigurno je samo kad plastičnu kutiju ispu­stite iz ruku pa ona tada "potrči" zajedno s vašim psom. Ponekad ga dostigne i udari, pa i onog najhrabrijeg može preplašiti.

Na uzici je najvažnija kopča koja se spoji na ogrlicu. Kopče stari­jeg tipa su najbolje iako nam tre­baju snažne ruke da psa zakači­mo ili otkačimo. Škarasta kopča otvara se s manje truda, iako po­nekad čak i onda kad to ne želi­mo. Bolja je kopča s poteznim mehanizmom koju lako otkopča­mo, a dodatno je osigurana pa nema mogućnosti da se otvori.

Za njegu psa potrebni su vam češalj i četka. Ponuda je izuzetno bogata, a pojedinim pasminama treba kupovati određena poma­gala.

Najbolje umjetne kosti za žvaka­nje izrađene su od bivolje kože. Njihova veličina treba biti priklad­na veličini psa, ne smije biti pre­velika ni premalena. Ukoliko je premalena pas će je s lakoćom .cijelu progutati, a ako je preveli­ka, zakopat će je na kakvom ne­primjerenom mjestu. Takve kosti moraju biti sačinjene od probavljivih sa­stojaka, inače će u želucu psa nastati smotuljak kojeg ćemo ukloniti jedino kirurškom interven­cijom.

Odjeća nije potrebna ni mladom ni starom psu, jer pas ima na se­bi prirodno odijelo koje je najbo­lje. Krzno ga najbolje štiti od lo­šeg vremena, a ujedno je nepro­močivo. Ukoliko se radi o golim ili upravo ošišanim psima treba ih od kiše zaštititi posebnim plas­tom. Živi li pas na otvorenom, vlasnik se mora ponašati u skla­du sa strogim pravilima.