PAS
KOEFICIJENT
ČOVJEK
2 mjeseca
14
14 mjeseci
6 mjeseca
10
5 godina
8 mjeseca
12,5
9 godina
12 mjeseca
14
14 godina
18 mjeseca
13,3
20 godina
2 godine
12
24 godina
3 godine
10
30 godina
4 godine
9
36 godina
5 godine
8
40 godina
6 godine
7
42 godina
8 godine
7
56 godina
9 godine
7
63 godina
10 godine
6,5
65 godina
11 godine
6,5
71 godina
12 godine
6,3
75 godina
13 godine
6,2
80 godina
14 godine
6
84 godina
15 godine
5,8
87 godina
16 godine
5,6
89 godina

Ova tabela koja nije naučno potvrđena dokazuje, da pas po pravilu živi nešto više od 12 godina, a rijetko više od 15. Priroda se prema njemu škrto ponijela, jer na primjer papagaj živi i do 100 godina, kanarinac 20, a žaba 16. Pas je na svom vrhuncu između treće i pete godine, tada mu je tijelo potpuno razvijeno i snaga najveća.U starosti pas ogluši i dobiva mrenu na očima, zubi mu ispadaju pa teško jede.U starosti prema psu treba biti jako pažljiv, naročito kod prehrane.Treba mu davati lako probavljivu hranu, omogućavati mu slobodno kretanje, ali bez zamaranja.Na kraju ostaju nam samo riječi: taj dragi stari pas ostavio je za sobom prazninu, dani bez njega su žalosni, ali tu prazninu možemo ispuniti, jer negdje postoji štene koje čeka na nas.